Boek Valsheid in gesteente verschijnt in 2022 - de vuistbijlen van Tjerk Vermaning vervalst?

16 Nov, 2021

Hoe zat dat nou met die Tjerk Vermaning? Zijn zijn vuistbijlen vervalst of niet. Aan het onderzoek is ruim 25 jaar gewerkt. Weliswaar met tussenpozen, maar toch. De stenen zijn door een onderzoeksgroep van 7 onderzoekers binnenste buiten gekeerd om eindelijk alle onzekerheid over de aard van deze artefacten weg te nemen. Een crimi - gelukkig zonder lijk - met verrassende conclusies.
 
Vormgeving & fotografie door ToonBeeld (Frans de Vries).

 
Alle Vermaning-vuistbijlen afkomstig van Hoogersmilde (Dr.). Vervalsingen of echte vuistbijlen uit de Neanderthalertijd?
Foto: ToonBeeld (Frans de Vries)

 
Terug »